• Kalite asla bir tesadüf değil,daima gayretli bir çalışmanın sonucudur. John Ruskin
    • Güvenilir ve doğru sonuçlar
    • Laboratuvarların sağlıklı çalışması için vazgeçilmez olan iç ve dış kalite kontrol programlarının önemli yeri vardır.
    • Mobil Kan Alma Ekibimiz Hizmetinizde..
    • Siz gelemiyorsanız biz size geliyoruz.
Bize Ulaşın


+90.352 222 75 76
+90.533 093 10 70


Takvim

AMH

       

Anti Müllerian Hormon (AMH):


    Kadınlarda fertilite potansiyelinin değerlendirilmesi,menapoz başlama zamanının tahmin edilmesi ve polikistik over sendromu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır. AMH hormonu düşüklüğü,overlerdeki folikül sayısının ve kalitesinin azalmasıyla birlikte over yaşlanmasının ve dolaysıyla menapoz döneminin yakın olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.AMH düzeyi düşük olan kadınlarda fertilizasyon olasılığı,AMH düzeyi normal olan kadınlara göre düşüktür.Polikistik over sendromunda,serum AMH konsantrasyonu belirgin derecede yüksektir.Overlerin granülosa hücreli tümörlerinde de AMH konsantrasyonu yükselir.AMH konsantrasyonunun kız çocuklarınd belirtilen referans değerinin üzerinde olması,testis dokusunun varlığını gösterir.Bu nedenle cinsiyet ayrımında zorluk çekildiğinde AMH testi de kullanılabilir.Menstrual siklus boyunca AMH konsantrasyonunda anlamlı bir değişme olmadığından numunenin siklusun herhangi bir gününde alınması zorunlu değildir.

Fertilite Potansiyeli (Fertilite : Doğurganlık) AMH düzeyleri ng / mL
Optimal Fertilite 4.0 – 6.8
Yeterli Fertilite 2.2 – 4.0
Düşük fertilite 0.3 – 2.2
Çok düşük Fertilite 0.0 – 0.3
Yüksek düzey (Aşırı uyarılma riski) > 6.8

Saat
Sık Sorulan Sorular