• SARS-COV2 PCR VE HIZLI ANTİJEN TESTLERİNE BAŞLADIK
  • Kalite asla bir tesadüf değil,daima gayretli bir çalışmanın sonucudur. John Ruskin
  • Güvenilir ve doğru sonuçlar
  • Laboratuvarların sağlıklı çalışması için vazgeçilmez olan iç ve dış kalite kontrol programlarının önemli yeri vardır.
  • Mobil Örnek Alma Ekibimiz Hizmetinizde..
  • Siz gelemiyorsanız biz size geliyoruz.
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905330931070
Bize Ulaşın


+90.352 222 75 76
+90.533 093 10 70


Takvim

MikroÇip IUI (ChıpBaby)

Çip bebek nedir?“Çip Bebek Tedavisi” olarak anılan yöntem, tüp bebek ve aşılama tedavilerindeki (IVF, ICSI, IUI) sperm seçiminde kullanılan mikro akışkan sistemlerdir. Mikro akışkan sperm ayıklama çipleri, Harvard Üniversitesi’nde Prof. Dr. Utkan Demirci tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir. Çip bebek yöntemi ile yapılan tüp bebek ve aşılama tedavilerinde sağlıklı doğumla sonuçlanan gebelik oranlarında yüksek başarı sağlanmaktadır.
Yardımcı üreme yöntemlerinde kullanılan ve gitgide yaygınlaşan “çip bebek” yani mikro çipli tüp bebek tedavisi, sperm seçme yöntemini değiştirerek gebelik şansını artırmaya yönelik bir işlemin tüp bebek tedavisinde uygulanmasıdır.

Günümüzde çoğu çift, doğal yollardan bebek sahibi olamamakta ve altta yatan sebeplerin araştırılması için doktora başvurmaktadır. Akabinde yapılan bir dizi tetkik, gebeliğe engel teşkil eden sorunun kimi zaman kadında, kimi zaman erkekte, kimi zamansa her ikisinde birden olduğunu ortaya koymaktadır. İnfertilite (kısırlık) olarak adlandırılan, doğal yollardan gebelik elde edilemediğinde, çiftlerin ebeveyn olabilmeleri adına bir dizi yöntem geliştirilmiş ve uygulana gelmiştir. Hangi yöntemin uygulamaya alınacağı konusunda karar verilirken altta yatan kısırlık sebebi ve kısırlık boyutunun yanı sıra yaş, yaşam tarzı ve kişilerin tedavilere cevap verme hızı vb. kriterler göz önünde bulundurulur.


Çip bebek yöntemi tüp bebek tedavisinde başarıyı nasıl etkiliyor?

Tedavilerde sperm seçimi çok büyük önem taşımaktadır. Gebeliğin gerçekleşmesi için sperm hücresinin yumurtayı dölleyebilmesi, istenilen en önemli şartlar arasındadır. Mikro akışkan çip teknolojisi, yani çip bebek yöntemi, doğal gebelikteki bir süreçten esinlenilerek bulunan bir yöntemdir. Ana rahminde en iyi spermler yumurtaya ulaşmak için mikro kanallar üzerinde içgüdüsel olarak birbirleri ileyarışır ve içlerinden en kaliteli sperm yumurtayı döller. Mikro akışkan çiplerde de, spermler için aynı ortam mikro akışkan biyofiziği ve dinamiği kullanılarak laboratuvar ortamında oluşturulmuştur.

Mikro akışkan çipler nasıl kullanılıyor?

Mikro akışkan çiplerin kullanımı çok basittir. Likefiye olmuş sperm numunesi ön işlem gerektirmeden kullanılır. Tedavilerde baba adayından alınan sperm örneği mikro akışkan çipten geçirilerek, spermlerin içinden, morfoloji (yapısı), hareket (öne ileri hareketi) ve en önemlisi DNA’sı (genetiği) en iyi olan spermler seçilmektedir. Bu spermler serbest oksijen radikallerine en az maruz kalan spermlerdir. Bu seçilmiş spermler ile tedaviye devam edildiğinde (yumurta döllendirilmeye çalışıldığında) tedavilerdeki klasik sperm seçme tekniklerine göre daha sağlıklı ve kaliteli embriyo elde etme ihtimali çok ciddi anlamda artmaktadır.Çip bebek yöntemi tüp bebek tedavisinde başarıyı ciddi oranda artırıyor

Birçok klinik çalışmada mikroçip kullanılarak yapılan tedavilerin embriyo kalitesini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Kaliteli embriyo rahim içinde tutunarak, gelişimini sürdürebilme özelliğiyle gebeliğin oluşma ihtimalini artırmaktadır. Tedavi protokollerinde klasik sperm seçme teknikleri olarak, Swim-Up (yukarı yüzdürme) ve Dansite gradient (yüksek hızda santrifüjde ağırlığına göre ayırma) tekniklerinin spermlerde DNA fragmentasyonuna (DNA kırığına) yol açtığı klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca DNA fragmentasyonu yüksek olan sperm örneklerinde bu eski yöntemler yetersiz kalmaktadır. Mikro akışkan çipler diğer sperm seçme yöntemlerine göre daha üstün biyoteknolojik bir üründür ve kullanımı daha
kolaydır.PROFESYONELLER iÇiN

Mikroakışkan sperm ayıklama çipleri canlı, sağlıklı hücrelere fiziki zarar verebilecek teknikleri kullanmadan, morfolojik ve fizyolojik olarak daha iyi durumda ve DNA fragmantasyonu olmayan kaliteli sperm hücrelerinin, ölü, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Suni döllenme yapılmadan önce spermlerle sperm sıvısını ayırmak için semen örneğine santrifüj (yüksek hızda döndürme ile çöktürme) işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem sırasında spermlere zarar verilebileceğini belirten uzmanlar, bu cihaz sayesinde bu riskin en aza indirilmekte olduğunu belirtmektedir. Spermleri ayırmak için sperm sıvısı bu çipin içinde bulunan ve genişliği yarım milimetreden küçük olan bir kanala enjekte edilmekte ve sağlıklı spermlerin çipte bulunan kanaldan çıkışa yüzerek sağlıklı spermlerin ölü ya da zarar görmüş spermlerden ayrılması sağlanmaktadır. Bu işlemden sonra sperm sıvısındaki DNA’sı fragmante olmayan sperm hücresi oranının yüzde 45´ten yüzde 98´e çıktığı saptanmıştır. Bilim insanları, kısır olduğu tespit edilen erkeklerin sperm sıvısında milyonlarca sağlıksız sperm arasında sadece birkaç tane sağlıklı sperm bulunduğunu ve ayıklama işleminin çok zor olduğunu belirterek, bu yöntem sayesinde ayıklama işleminin kolaylaştığını kaydetmişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya çapında 70 milyon çift kısırlık sorunu çekmektedir. Şu anki bilgilere göre kısırlık vakalarının üçte biri sadece erkek kaynaklıdır. Bütün tedavi yaklaşımları arasında hücre içi sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi, yardımcı üreme tedavilerinin (ARTs) erkek kısırlığına en iyi çözüm olduğu belirlenmiştir. ICSI tedavisindeki önemli faktörlerden birinin, en sağlıklı spermi seçmekten geçtiği gebelik oranları ile gösterilmiştir. In vitro fertilizasyonda (IVF) ve ICSI tekniklerinde sperm seçme parametresi spermin hareketliliği ve morfolojisidir. Ancak şu anki standart tekniklerin bu parametrelere sahip spermleri seçmede yetersiz oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca yoğunluk farkına bağlı olan ayrıştırma tekniklerinde de DNA hasarı oluştuğu gösterilmiştir. Yüzdürme tekniği, sediment halindeki spermlerin arasından hareketli olanların yukarı, taze ortama yüzmesine dayalıdır. Bu tekniklerin ikisi de yüksek DNA hasarı oranına sahip semen örneklerinde yetersiz kalmaktadır. Mikro akışkan teknolojileri, tüp bebek tedavisinde bir tüp bebek protokolünde kullanmak için gerekli olan sağlıklı spermleri elde etmek için kullanılır. Sperm yumurtaya giden yolda mikro kanallar üzerinde ilerler. Bu sistemlerde döllenmedeki bu ortamın benzeri, mikroçip üzerinde yeniden yaratılmıştır. Mikro akışkan teknolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla beraber sperm fizyolojisine uygun bir seçim mekanizması sunduğu da belirlenmiştir. Şu anki klinik tekniklerin zorluğu göz ardı edilemez ve çalışana bağlı bir durumdadır. Kullanıma sunduğumuz teknik ise verimi yüksek bir sperm ayıklama sağlayan mikroakışkan teknolojisi ürünüdür. Hareketli spermler daraltılmış mikroakışkan ortamda bu mikroçipi ile kolaylıkla izole edilebilmektedir. FERTILE® ,FERTILE Plus® ve FERTILE ULTIMATE® üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, androloji laboratuvarlarında, hastanelerin tüp bebek merkezlerinde ve tıp laboratuvarlarında kullanıma uygun bir üründür. FERTILE® ,FERTILE Plus® ve FERTILE ULTIMATE® mikroakışkan sistemler ile herhangi bir ön işlem basamağı gerektirmeden sıvılaşmış semen numunesinden en hızlı ve genetik materyal olarak en sağlıklı olan serbest oksijen radikallerine en az maruz kalan spermlerin ayrımı ve bu ayrılan spermlerin IVF (In Vitro Fertilizasyon) ve ICSI (Intro Stoplazmik Sperm Enjeksiyonu) gibi tedavilerde kullanılması ve tüp bebek tedavisindeki başarı oranını artırmayı amaçlamaktadır. Ürünlerimiz Türkiye’de birçok merkezde ve dünyada 22 ülkede bulunan belirli merkezlerde kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalarının hazırlanması devam etmekte olup Amerika, Avrupa’nın değişik ülkeleri ve Türkiye’den birçok merkez ile birlikte çok merkezli olarak yapılmaktadır. Ürünlerimiz T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereklilikleri ve Avrupa Birliği Standardını belirten CE belgesine sahip olarak üretilmektedirler. CE sertifikası alınırken 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre üretilen tıbbi cihaz, Ek IX’a göre sınıflandırıldığında “Invaziv olmayan cihazlar” başlığı altında “Kural 2” ye göre değerlendirilmektedir. Ayrıca GMDN kodu olarak bilinen Global Tıbbi Cihaz Sınıflandırma Sistemi Numarası da 46553 “Üremeye yardımcı tedavilerde kullanılan küçük ekipmanlar” başlığı altında değerlendirilmektedirler.

ANALİZ tanı merkezimizde IUI için hazırlık çalışmalarında konvansiyonel yöntemlere ilave olarak yeni Çip bebek teknolojisini (Chip Baby Technology) de Eylül 2020 tarihinden itibaren hizmetinize sunduk.
Swim Up ve Gradient gibi klasik IUI hazırlık yöntemlerinde yaklaşık 2 ml ejakülat örneği ile çalışma yapılabilmektedir.Çip Bebek Teknolojisiyle ise 1 ml ejakülat yeterli olmaktadır.Ayrıca morfolojik olarak normal görününen DNA hasarlı spermler ayıklanarak ekarte edilebilmektedir.


Saat
Sık Sorulan Sorular